Forslag fra stortingsrepresentantene Steinar Bastesen, Ivar Kristiansen, Øyvind Vaksdal, Hans J. Røsjorde, Harald Tom Nesvik og Kenneth Svendsen om politisk behandling i Stortinget av Kystverneplan Nordland

Dokument nr. 8:62 (1997-98)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Hans J. Røsjorde, Harald T. Nesvik, Ivar Kristiansen, Kenneth Svendsen, Øyvind Vaksdal, Steinar Bastesen Forslag fra (Kp), (H) og (FrP)

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Saken er ferdigbehandlet

      Vedtatt ikke behandlet. Debatt om behandlingsmåten