Fusjon mellom DnB Holding ASA og Gjensidige NOR ASA

St.prp. nr. 59 (2002-2003), Innst. S. nr. 212 (2002-2003)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Nærings- og handelsdepartementet Saken er behandlet i næringskomiteen Innstilling avgitt 20.05.2003 Innst. S. nr. 212 (2002-2003)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 20.05.2003

   Behandlet i Stortinget: 04.06.2003