Forslag fra stortingsrepresentantene Dag Danielsen, Carl I. Hagen og Øystein Hedstrøm om å gjennomføre en landsomfattende folkeavstemning om asyl- og flyktningepolitikken

Dokument nr. 8:63 (1997-98), Innst. S. nr. 167 (1997-98)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Carl I. Hagen, Dag Danielsen, Øystein Hedstrøm Saken er behandlet i justiskomiteen Forslag fra (FrP) Innstilling avgitt 30.04.1998 Innst. S. nr. 167 (1997-98)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 30.04.1998

   Behandlet i Stortinget: 18.05.1998