Revidert nasjonalbudsjett 2003

Budsjett-innst. S. II (2002-2003), jf. St.meld. nr. 2 (2002-2003)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Melding fra Finansdepartementet Saken er behandlet i finanskomiteen Innstilling avgitt 14.06.2003 Budsjett-innst. S. II (2002-2003)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 14.06.2003

   Behandlet i Stortinget: 20.06.2003