Årsmelding fra styret for Pensjonsordningen for stortingsrepresentanter for budsjettåret 2002

Dokument nr. 9 (2002-2003), Innst. S. nr. 240 (2002-2003)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Dokument fra Interne styrer og utvalg Saken er behandlet i familie-, kultur- og administrasjonskomiteen Innstilling avgitt 03.06.2003 Innst. S. nr. 240 (2002-2003)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 03.06.2003

   Behandlet i Stortinget: 12.06.2003