Forslag fra stortingsrepresentant Ivar Kristiansen på vegne av Høyre oversendt fra Odelstingets møte 22. januar 1998: (Jf. Innst. O. nr. 18) Stortinget ber Regjeringen utarbeide et nytt forslag til omorganisering av den ytre etat i Fiskeridirektoratet som innebærer: - at Kontrollverket forblir et uavhengig statlig organ. - at Rettledningstjenesten vurderes omgjort til en kommunal tjeneste. Dette innebærer at de lokale fiskeristyrene og fiskerinemndene erstatte av kommunale organer under folkevalgt kontroll.

Hvor er saken nå?

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Saken er ferdigbehandlet

      Ikke bifalt