Forslag fra stortingsrepresentant Ursula Evje på vegne av Fremskrittspartiet og representanten Simonsen oversendt fra Odelstingets møte 12. juni 2003 (jf. Innst. O. nr. 127): Stortinget ber Regjeringen legge frem sak om innføring av et kapitaltilskudd med tilhørende lovendring i tillegg til driftstilskudd for frittstående skoler i forbindelse med statsbudsjettet for 2004.

Hvor er saken nå?

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Saken er ferdigbehandlet

      Forkastet