Forslag fra stortingsrepresentant Jan Simonsen om at alle utlendinger som søker oppholdstillatelse i Norge, må underskrive en skriftlig erklæring om troskap til Norges grunnlov og løfte om å følge norske lover

Dokument nr. 8:117 (2002-2003), Innst. S. nr. 31 (2003-2004)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Jan Simonsen Saken er behandlet i kommunalkomiteen Forslag fra (Uavh) Innstilling avgitt 06.11.2003 Innst. S. nr. 31 (2003-2004)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 06.11.2003

   Behandlet i Stortinget: 28.11.2003