Forslag fra stortingsrepresentantene Kjetil Bjørklund, Ingvild Vaggen Malvik, Lena Jensen og Karin Andersen om forbud mot bruk av røykgranater med hvitt fosfor på norske skytefelt

Dokument nr. 8:127 (2002-2003), Innst. S. nr. 8 (2003-2004)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Ingvild Vaggen Malvik, Kjetil Bjørklund, Karin Andersen, Lena Jensen Saken er behandlet i forsvarskomiteen Forslag fra (SV) Innstilling avgitt 16.10.2003 Innst. S. nr. 8 (2003-2004)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 16.10.2003

   Behandlet i Stortinget: 21.10.2003