Statsforetak mv.

Ot.prp. nr. 101 (2002-2003), Innst. O. nr. 8 (2003-2004), beslutning. O. nr. 6 (2003-2004) Følg saken (e-postvarsling)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Loven gjelder fra det tidspunktet som bestemmes i loven, eller som regjeringen bestemmer.

Lovforslag fra Arbeids- og administrasjonsdepartementet Saken er behandlet i familie-, kultur- og administrasjonskomiteen Innstilling avgitt 04.11.2003 Innst. O. nr. 8 (2003-2004)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 04.11.2003

   Behandlet i Odelstinget: 13.11.2003

   Behandlet i Lagtinget: 20.11.2003