H: "Det henstilles til Regjeringen på egnet måte i løpet av høsten 1996 å komme tilbake med konkrete tiltak for å styrke forbrukernes stilling i kraftmarkedet

Hvor er saken nå?

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Saken er ferdigbehandlet