Noregs deltaking i Europarådet

St.meld. nr. 36 (2002-2003), Innst. S. nr. 292 (2002-2003)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Melding fra Utenriksdepartementet Saken er behandlet i utenrikskomiteen Innstilling avgitt 17.06.2003 Innst. S. nr. 292 (2002-2003)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 17.06.2003

   Behandlet i Stortinget: 16.10.2003