H: "Det henstilles til Regjeringen å vurdere en styrking av Konkurransetilsynet, slik at nødvendige ressurser kan settes inn på å rette opp svakheter i konkurranseforholdene på kraftmarkedet

Hvor er saken nå?

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Saken er ferdigbehandlet