Plan- og bygningsloven

Ot.prp. nr. 31 (2003-2004), beslutning. O. nr. 66 (2003-2004)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Miljøverndepartementet Saken er behandlet i energi- og miljøkomiteen Innstilling avgitt 10.03.2004 Innst. O. nr. 56 (2003-2004)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 10.03.2004

   Behandlet i Odelstinget: 25.03.2004

   Behandlet i Lagtinget: 30.03.2004