Forslag fra stortingsrepresentant Erling Folkvord om at Regjeringa skal gi Stortinget en redegjørelse om det sakskomplekset som nå kalles "Fideco-saken" og den befatning nåværende statsråd Terje Rød-Larsen hadde med sakskomplekset

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Erling Folkvord Forslag fra (RV)

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Saken er ferdigbehandlet