Slepefartøy for Nord-Norge

St.prp. nr. 6 (2003-2004), Innst. S. nr. 14 (2003-2004)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Fiskeridepartementet Saken er behandlet i samferdselskomiteen Innstilling avgitt 21.10.2003 Innst. S. nr. 14 (2003-2004)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 21.10.2003

   Behandlet i Stortinget: 23.10.2003