SV: "Det henstilles til Regjeringen å vurdere å øke produksjonsstøtten og til areal og produksjon på mindre bruk opptil 1 1/2 årsverk og å innføre et tak for de statlige overføringene til hvert enkelt bruk gjennom landbruksavtalen."

Hvor er saken nå?

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Saken er ferdigbehandlet