SV: "Det henstilles til Regjeringen å fremme forslag om tiltak som kan skjerpe kvalitetskontrollen av importert mat, både når det gjelder tilsetningsstoffer, produksjonsmåte (f.eks. bestråling og genmodifisering), fremmedstoffer (spesielt sprøytemiddelrester), og smittestoffer. Stortinget ber spesielt om: ..."

Hvor er saken nå?

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Saken er ferdigbehandlet