Endringar på statsbudsjettet for 2003

St.prp. nr. 28 (2003-2004), Innst. S. nr. 83 (2003-2004)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Fiskeridepartementet Saken er behandlet i kirke-, utdannings- og forskningskomiteen Innstilling avgitt 09.12.2003 Innst. S. nr. 83 (2003-2004)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 09.12.2003

   Behandlet i Stortinget: 12.12.2003