Endringar på statsbudsjettet for 2003

St.prp. nr. 27 (2003-2004), Innst. S. nr. 70 (2003-2004)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Miljøverndepartementet Saken er behandlet i energi- og miljøkomiteen Innstilling avgitt 02.12.2003 Innst. S. nr. 70 (2003-2004)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 02.12.2003

   Behandlet i Stortinget: 08.12.2003