Oppfølging av forvaltningsrevisjoner behandlet av Stortinget

Dokument nr. 3:1 (2003-2004), Innst. S. nr. 132 (2003-2004)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Dokument fra Riksrevisjonen Saken er behandlet i kontroll- og konstitusjonskomiteen Innstilling avgitt 24.02.2004 Innst. S. nr. 132 (2003-2004)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 24.02.2004

   Behandlet i Stortinget: 11.03.2004