Forslag fra stortingsrepresentant Asmund Kristoffersen på vegne av Arbeiderpartiet og Fremskrittspartiet oversendt fra Odelstingets møte 18. november 2003 (jf. Innst. O. nr. 16): Stortinget ber Regjeringen etter to års praktisering av den nye bioteknologiloven evaluere loven og dens virkeområde og hvorvidt den har fått en tilstrekkelig fleksibilitet med hensyn til å fungere innen et fagfelt som er under stor endring.

Hvor er saken nå?

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Saken er ferdigbehandlet

      Forkastet