Stans i alt arbeid med Tønsbergpakka

Dokument nr. 8:15 (2003-2004), Innst. S. nr. 94 (2003-2004)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Heidi Sørensen, Kenneth Svendsen Saken er behandlet i samferdselskomiteen Forslag fra (FrP) og (SV) Innstilling avgitt 12.12.2003 Innst. S. nr. 94 (2003-2004)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 12.12.2003

   Behandlet i Stortinget: 18.12.2003