Forslag fra stortingsrepresentantene Vidar Kleppe, Harald Tom Nesvik, Lodve Solholm og Siv Jensen om å omgjøre Stortingets vedtak av 27. november 1997 om flyseteavgift

Dokument nr. 8:75 (1997-98)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Harald T. Nesvik, Lodve Solholm, Siv Jensen, Vidar Kleppe Forslag fra (FrP)

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Saken er ferdigbehandlet

      Vedtatt ikke behandlet