Samtykke til godkjenning av EØS-komiteen sitt vedtak nr. 54/96 av 4. oktober 1996 om endring av protokoll 31 til EØS-avtala om samarbeid innan folkehelsa

St.prp. nr. 31 (1996-97), Innst. S. nr. 126 (1996-97)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Utenriksdepartementet Saken er behandlet i sosialkomiteen Utkast til innstilling er forelagt for utenrikskomiteen til uttalelse Innstilling avgitt 20.02.1997 Innst. S. nr. 126 (1996-97)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 20.02.1997

   Behandlet i Stortinget: 07.03.1997