Billighetserstatninger av statskassen

St.meld. nr. 20 (2003-2004), Innst. S. nr. 104 (2003-2004)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Melding fra Justis- og politidepartementet Saken er behandlet i justiskomiteen Innstilling avgitt 20.01.2004 Innst. S. nr. 104 (2003-2004)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 20.01.2004

   Behandlet i Stortinget: 27.01.2004