Om årsberetningene fra det tidligere Kontrollutvalget for overvåkings- og sikkerhetstjenesten for årene 1993-1995

St.meld. nr. 13 (1996-97), Innst. S. nr. 134 (1996-97)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Melding fra Justis- og politidepartementet Saken er behandlet i kontroll- og konstitusjonskomiteen Innstilling avgitt 27.02.1997 Innst. S. nr. 134 (1996-97)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 27.02.1997

   Behandlet i Stortinget: 18.03.1997