Forslag fra stortingsrepresentantene Per Sandberg og Per Roar Bredvold om lov om endring i lov av 11. juni 1993 nr. 65 om konkurranse i ervervsvirksomhet (konkurranseloven). (Konkurransetilsynets avgjørelser skal ikke kunne ankes til departementet og Kongen)

Dokument nr. 8:72 (1997-98), Innst. O. nr. 49 (1997-98)

Status: Saken er ferdigbehandlet.

Lovforslag fra Per Roar Bredvold, Per Sandberg Saken er behandlet i familie-, kultur- og administrasjonskomiteen Forslag fra (FrP) Innstilling avgitt 30.04.1998 Innst. O. nr. 49 (1997-98)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 30.04.1998

   Behandlet i Odelstinget: 14.05.1998