Etablering av et representasjonsanlegg

St.meld. nr. 22 (2003-2004), Innst. S. nr. 153 (2003-2004)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Melding fra Statsministerens kontor Saken er behandlet i familie-, kultur- og administrasjonskomiteen Innstilling avgitt 25.03.2004 Innst. S. nr. 153 (2003-2004)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 25.03.2004

   Behandlet i Stortinget: 30.03.2004