Lønnsregulering for arbeidstakere i det statlige tariffområdet

St.prp. nr. 72 (2003-2004), Innst. S. nr. 273 (2003-2004)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Arbeids- og administrasjonsdepartementet Saken er behandlet i familie-, kultur- og administrasjonskomiteen Innstilling avgitt 15.06.2004 Innst. S. nr. 273 (2003-2004)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 15.06.2004

   Behandlet i Stortinget: 17.06.2004