Revidert nasjonalbudsjett 2004

St.meld. nr. 2 (2003-2004), Budsjett-innst. S. II (2003-2004)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Melding fra Finansdepartementet Saken er behandlet i finanskomiteen Innstilling avgitt 11.06.2004 Budsjett-innst. S. II (2003-2004)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 11.06.2004

   Behandlet i Stortinget: 18.06.2004