Forslag fra stortingsrepresentantene Anneliese Dørum, Marit Nybakk og Sigvald Oppebøen Hansen om lov om endring i lov av 13. juni 1969 nr. 24 om grunnskolen (endring av § 13 nr. 2 om tidligere skolestart)

Dokument nr. 8:79 (1997-98), Innst. O. nr. 53 (1997-98), beslutning. O. nr. 59 (1997-98)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Anneliese Dørum, Marit Nybakk, Sigvald Oppebøen Hansen Saken er behandlet i kirke-, utdannings- og forskningskomiteen Forslag fra (A) Innstilling avgitt 19.05.1998 Innst. O. nr. 53 (1997-98)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 19.05.1998

   Behandlet i Odelstinget: 28.05.1998

   Behandlet i Lagtinget: 04.06.1998