Årsrapport fra den norske delegasjon til Europarådets parlamentariske forsamling for 1997

Dokument nr. 13 (1997-98), Innst. S. nr. 128 (1997-98)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Dokument fra Delegasjoner Saken er behandlet i utenrikskomiteen Innstilling avgitt 18.03.1998 Innst. S. nr. 128 (1997-98)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 18.03.1998

   Behandlet i Stortinget: 02.04.1998