Riksrevisjonens undersøkelse av manglende utnyttelse av gitte bevilgninger

Dokument nr. 3:5 (1996-97), Innst. S. nr. 130 (1996-97)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Dokument fra Riksrevisjonen Saken er behandlet i kontroll- og konstitusjonskomiteen Innstilling avgitt 26.02.1997 Innst. S. nr. 130 (1996-97)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 26.02.1997

   Behandlet i Stortinget: 06.03.1997