SV: "Det henstilles til Regjeringa å foreslå at barnetrygden prisjusteres i forbindelse med behandlingen av statsbudsjettet for 1999."

Hvor er saken nå?

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Saken er ferdigbehandlet