Forslag fra stortingsrepresentantene Anne Helen Rui, Gunn Karin Gjul og Knut Storberget om regelendringer og tiltak for å redusere straffesaksbehandlingstiden

Dokument nr. 8:63 (2003-2004), Innst. S. nr. 218 (2003-2004)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Gunn Karin Gjul, Knut Storberget, Anne Helen Rui Saken er behandlet i justiskomiteen Forslag fra (A) Innstilling avgitt 01.06.2004 Innst. S. nr. 218 (2003-2004)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 01.06.2004

   Behandlet i Stortinget: 04.06.2004