Forslag fra stortingsrepresentantene Øyvind Vaksdal, Øyvind Korsberg og Kenneth Svendsen om innføring av redusert avgift for miljøbensin

Dokument nr. 8:64 (2003-2004), Innst. S. nr. 246 (2003-2004)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Kenneth Svendsen, Øyvind Vaksdal, Øyvind Korsberg Saken er behandlet i finanskomiteen Forslag fra (FrP) Innstilling avgitt 08.06.2004 Innst. S. nr. 246 (2003-2004)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 08.06.2004

   Behandlet i Stortinget: 18.06.2004