Forslag fra stortingsrepresentant Karin Andersen på vegne av Sosialistisk Venstreparti oversendt fra Odelstingets møte 19. februar 1998: (Jf. Innst. O. nr. 27) Stortinget ber Regjeringen legge fram et forslag til styrket rettsvern for etniske minoriteter og samlet lovverk mot etnisk diskriminering.

Hvor er saken nå?

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Saken er ferdigbehandlet

      Ikke bifalt