Forslag fra stortingsrepresentant Øystein Djupedal om lovfestet rett til etter- og videreutdanning

Dokument nr. 8:71 for 1994-95, innst. S. nr. 133 for 1995-96

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Øystein Djupedal Saken er behandlet i kirke-, utdannings- og forskningskomiteen Innstilling avgitt 22.02.1996 Innst. S. nr. 133 (1995-96)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 22.02.1996

   Behandlet i Stortinget: 29.02.1996