Forslag fra Harald Ellefsen, Per-Kristian Foss, Anders C. Sjaastad og Petter Thomassen til endring av Grunnlovens §§ 54, 68, 71 og 112 (adgang for Stortinget til å oppløse seg selv og utskrive nyvalg)

Dokument nr. 12:4 for 1991-92, innst. S. nr. 153 for 1995-96

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saken er behandlet i kontroll- og konstitusjonskomiteen Innstilling avgitt 13.03.1996 Innst. S. nr. 153 (1995-96)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 13.03.1996

   Behandlet i Stortinget: 02.05.1996