Forslag fra Thea Knutzen og Johan C. Løken til endring av Grunnlovens § 93

Dokument nr. 12:16 for 1991-92, innst. S. nr. 291 for 1995-96

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saken er behandlet i kontroll- og konstitusjonskomiteen Innstilling avgitt 17.06.1996 Innst. S. nr. 291 (1995-96)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 17.06.1996

   Behandlet i Stortinget: 20.06.1996