Forslag fra stortingsrepresentantene Solveig Sollie og Lars Sponheim om å utvide ordningen "Vikarplass for arbeidsledige" til også å omfatte omsorgspermisjon

Dokument nr. 8:60 for 1993-94, innst. S. nr. 35 for 1995-96

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Lars Sponheim, Solveig Sollie Saken er behandlet i kommunalkomiteen Innstilling avgitt 15.11.1995 Innst. S. nr. 35 (1995-96)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 15.11.1995

   Behandlet i Stortinget: 22.11.1995