Utviding av ordninga med husleigebetaling for statlege etatar og statlege bygg

St.prp. nr. 52 for 1994-95

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Planleggings- og samordningsdepartementet Saken er til behandling i familie-, kultur- og administrasjonskomiteen

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Saken er ferdigbehandlet