Endringar i skattelovgjevinga (skatteloven) (selskapsskatteloven)

Ot.prp. nr. 57, innst. O. nr. 77 for 1994-95, besl. O. nr. 6-8 for 1995-96, beslutning. O. nr. 6-8 (1995-96)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Loven gjelder fra det tidspunktet som bestemmes i loven, eller som regjeringen bestemmer.

Lovforslag fra Finansdepartementet Saken er behandlet i finanskomiteen Innstilling avgitt 15.06.1995 Innst. O. nr. 77 (1994-95)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 15.06.1995

   Behandlet i Odelstinget: 10.11.1995

   Behandlet i Lagtinget: 30.11.1995