Framlegg frå stortingsrepresentant Olav Akselsen om forbod mot offentleggjering av namn og bilete på mistenkte/sikta personar og eit betre rettsvern for offer

Dokument nr. 8:75 for 1994-95, innst. S. nr. 45 for 1995-96

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Olav Akselsen Saken er behandlet i justiskomiteen Innstilling avgitt 23.11.1995 Innst. S. nr. 45 (1995-96)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 23.11.1995

   Behandlet i Stortinget: 28.11.1995