Lov om endringer i enkelte lover på Landbruksdepartementets område som følge av EØS-avtalen

Ot.prp. nr. 78 for 1994-95, innst. O. nr. 6, besl. O. nr. 23 for 1995-96, beslutning. O. nr. 23 (1995-96)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Loven gjelder fra det tidspunktet som bestemmes i loven, eller som regjeringen bestemmer.

Lovforslag fra Landbruksdepartementet Saken er behandlet i næringskomiteen Innstilling avgitt 26.10.1995 Innst. O. nr. 6 (1995-96)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 26.10.1995

   Behandlet i Odelstinget: 13.12.1995

   Behandlet i Lagtinget: 18.12.1995