Forslag fra stortingsrepresentantene Ågot Valle og Siri Hall Arnøy om tiltak for å øke valgdeltakelsen

Dokument nr. 8:83 (2003-2004), Innst. S. nr. 34 (2004-2005)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Ågot Valle, Siri Hall Arnøy Saken er behandlet i kontroll- og konstitusjonskomiteen Forslag fra (SV) Innstilling avgitt 16.11.2004 Innst. S. nr. 34 (2004-2005)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 16.11.2004

   Behandlet i Stortinget: 23.11.2004