Den 81. internasjonale arbeidskonferanse i Geneve 1994

St.meld. nr. 36 for 1994-95, innst. S. nr. 30 for 1995-96

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Melding fra Kommunal- og arbeidsdepartementet Saken er behandlet i kommunalkomiteen Innstilling avgitt 02.11.1995 Innst. S. nr. 30 (1995-96)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 02.11.1995

   Behandlet i Stortinget: 07.11.1995