Husbankens rentevilkår og subsidieprofil

St.meld. nr. 34 for 1994-95, innst. S. nr. 40 for 1995-96

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Melding fra Kommunal- og arbeidsdepartementet Saken er behandlet i kommunalkomiteen Innstilling avgitt 21.11.1995 Innst. S. nr. 40 (1995-96)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 21.11.1995

   Behandlet i Stortinget: 30.11.1995