Lov om endringer i lovgivningen om industrielt rettsvern

Ot.prp. nr. 59 for 1994-95, innst. O. nr. 11, besl. O. nr. 16 for 1995-96, beslutning. O. nr. 16 (1995-96)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Loven gjelder fra det tidspunktet som bestemmes i loven, eller som regjeringen bestemmer.

Lovforslag fra Justis- og politidepartementet Saken er behandlet i justiskomiteen Innstilling avgitt 21.11.1995 Innst. O. nr. 11 (1995-96)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 21.11.1995

   Behandlet i Odelstinget: 01.12.1995

   Behandlet i Lagtinget: 18.12.1995